Министър Данаил Папазов: Работи се за повишаването на ефективността на контрола на превозите

There are no translations available.

20 2Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов се срещна днес с представители браншовите организации в областта на автомобилните превози. Разговорите се проведоха в рамките на първите за тази година заседания на Обществените съвети в секторите транспорт, информационни технологии и съобщения.

Участниците в срещата обсъдиха различните проблеми пред сектора, свързани с нерегламентираните превози на пътници, оптимизирането на републиканската транспортна схема, възможностите за еврофинансиране, компенсации на превозвачите и др.

Министър Данаил Папазов заяви, че ИА „Автомобилна администрация“ не е спирала да осъществява контрол над нелегалните превози и в следствие на това за 2012 г. са спрени от движение за шест месеца 94 леки автомобила и 6 автобуса, а за 2013 г. 112 леки автомобила и 2 автобуса. Въпреки тези действия това не е достатъчно за цялостното справяне с проблема.

Министър Данаил Папазов каза още, че с цел повишаване ефективността на контрола и решаването на този проблем е проведена среща със заместник-министри на вътрешните работи и на финансите, на която са обсъдени варианти за осъществяване на по-добри съвместни действия между институциите. Министър Папазов пое ангажимент, в най-кратки срокове, да инициира съвместна среща между заинтересованите министерства и бранша, на която да бъдат обсъдени конкретни мерки за справянето със сивия сектор. На предстоящите разговори ще бъдат обсъдени и други въпроси, свързани с автомобилните превози.

В рамките на обществения съвет по железопътен транспорт бяха представени приоритетните проекти в сектора за финансиране през Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ през периода 2014 – 2020 г. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ предлага за финансиране проектите по направленията София – Пловдив, Пловдив – Бургас (фаза 2), Русе – Варна и Карнобат Синдел. Отделно НКЖИ ще кандидатства с проектни предложения по Механизма за свързаност на Европа (Connecting Europe Facility), като набелязаните обекти са жп линиите Видин – Медковец и Драгоман – София.

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ бе основна тема и на съвета по воден транспорт. Директорът на дирекция „Координация на програми и проекти“ в МТИТС Галина Василева обясни, че в сектора ще се изпълняват предимно интелигентни транспортни проекти, които включват изграждането на нови информационни системи или разширяването на съществуващите. Обсъден бе и проектът за подобряване на корабоплаването по р. Дунав, с който България и Румъния ще кандидатстват съвместно по Механизма за свързаност на Европа.

В областта на въздушния транспорт беше обсъдено предстоящото приемане на нов Европейски Регламент за правата на пътниците. Участниците в Обществения съвет се запознаха с хода на работата по измененията на европейското законодателство. Представителите на бранша заявиха, че ще изпратят конкретни мотивирани предложения и позиция по отделните точки от документа.

В рамките на обществения съвет в сектор „Информационни технологии и съобщения” бяха обсъдени предложения за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги и Стратегията за електронно управление с хоризонт 2020. По време на заседанието стана ясно, че и двата документа са в процес на разглеждане от междуведомствени работни групи и след приключване на тяхната работа ще бъдат публикувани за обществено обсъждане. Заместник-министър Георги Тодоров подчерта, че предстои провеждане на заседание на Тематична работна група “Съобщения”, на което ще бъдат представени разглежданите варианти за изменения и допълнения на Закона за пощенските услуги, преди тяхното обобщаване.

Login for members

НСАПБ е член на

ИПРУ

ipru 


КРИБ

КРИБ - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

banner

Partners

cbs logo

tofedlogo

vivacom logo