Новини

НСАПБ бе поканено да присъства на Втора Генерална Асамблея на "IPRU".

There are no translations available.

  НСАПБ бе поканено да присъства на Втора Генерална Асамблея на "IPRU", която се проведе от 07 до 09.11.2017г. в гр. Истанбул в хотел "TУЯП ПАЛАС", на която г-н Васил Пиронков - председател на УС на Национално Сдружение на Автобусните превозвачи в България бе избран за Вице Президент на "IPRU".

 


 


View the embedded image gallery online at:
http://nsapb.bg/en/news.html?start=10#sigProGalleria95d069b503

 На 03.11. НСАПБ бе поканено в Народното събрание от г-н Станислав Иванов

There are no translations available.

151

  На 03.11. НСАПБ бе поканено в Народното събрание от г-н Станислав Иванов - КТИТС за дебати по създаването на Закон за Българска автомобилна камара. Становището на НСАПБ е пълна подкрепа на закона, но при равнопоставеност с товарните превозвачи.


Българска автомобилна камара ще регулира работата на транспортния бранш /ТВ ЕВРОПА/

https://www.tvevropa.com/2017/11/balgarska-avtomobilna-kamara-shte-regulira-rabotata-na-transportniya-bransh/


 


View the embedded image gallery online at:
http://nsapb.bg/en/news.html?start=10#sigProGalleria157ad13298

 ПОКАНА за общо събрание на НСАПБ на 27.06.2017г. от 13.00ч. в гр. София, ЦА

There are no translations available.

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на сдружение с нестопанска цел “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ”

 

      Уважаеми Дами и Господа,

      Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ” със седалище – гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза №100, ет.4, офис 7,  Булстат 176034327,  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 и чл. 27 от Устава на сдружението свиква редовно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 27.06.2017г. (вторник) от 13.00ч. в гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза №100, Централна автогара при следния дневен ред:

      1. Избор на ръководещ общото събрание и избор на секретар и преброител.

      2. Приемане на доклад и отчет за дейността на сдружението, представен от Председателя на УС.

      3. Приемане на финансовия отчет и баланса на сдружението. 

      4. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Управителния съвет и членовете на Контролния съвет на сдружението и избиране на членове на Управителния съвет и членовете на Контролния съвет.

      5. Приемане на основни насоки за дейността на сдружението и предприемане на необходимите действия за въвеждане на нова републиканска транспортна схема, промени в нормативната уредба и борбата с нерегламентираните превози.

      6. Структурни и организационни промени в сдружението, констатиране на отпадане на членове, прекратяване на членство, одобряване на новоприети членове.

      7. Други.

      На осн. чл. 30 от Устава на Сдружението при липса на кворум на така насроченото заседание, ново заседание на общото събрание ще се проведе  на същото място при същия дневен ред от 14.00ч., независимо от броя на присъстващите членове.

      Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение в седалището на Сдружението. Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

  

Председател на УС .…………………………………         

/Галя Борисова Топалова/   


Оригинален документ
  

ПРОТЕСТ

There are no translations available.

protest

    Днес 20.04.2016г., след консултация с своите членове, УС на НСАПБ взе рашение да проведе планираното протестно шествие с около 100/150 автобуса на 26.04.2016г. от 12.00ч. в гр. София и в гр. Варна. Протестът в гр. София ще започне от Цариградско шосе, Народно събрание и ще приключи на "Централна Автогара София".

основни искания: прилагане на ефективни мерки за борба със сивия сектор в автомобилните превози, изработване на нова Републиканска транспортна схема, еднакви общи условия при възлагане на поръчки за обществен превоз на пътници, изработване на ясен маханизъм за компенсации и субсидии, отпадане на тол таксите за автобуси извършвещи превози по редовни автобусни линии, промени в Закона за автомобилните превози и кореспондиращите с него подзаконови нормативни актове.

Днес 18.04.2016г. УС на НСАПБ проведе среща с МТИТС г-н Московски.

There are no translations available.

Министър Ивайло Московски: Ще реша въпросите на автобусния бранш в моя ресор

pr1 2167   Представители на автобусния бранш обсъдиха с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски належащите проблеми в сектора. Министър Ивайло Московски предприе незабавни действия по решаването на два от въпросите, които са от компетенциите на министерството.

Още следващата седмица започва работа по коригирането на Републиканската транспортна схема, заяви министър Ивайло Московски. Ще бъдат разработени изцяло нови принципи и критерии за определяне на маршрутните разписания и часовете на тръгване и пристигане. По думите му, основната задача е да се избегнат съществуващите конфликтни точки, като по този начин Републиканската транспортна схема ще бъде по-ефективна, както за превозвачите, така и за гражданите на всички населени места. Критериите ще бъдат съобразени и с разписанието на влаковете, допълни още той. Министърът заяви, че срокът, който е поставил на администрацията за изработване на схемата, е три месеца. Той припомни, че миналата година в БАН беше разработен математически модел, свързан с републиканската транспортна мрежа, който ще бъде използван при създаването на новата.

Втората тема, от компетенциите на МТИТС, по която министър Ивайло Московски предприе незабавни действия, е изработването на Категоризация на автогарите и въвеждането Методика за ценообразуване на техните услуги. Министърът възложи незабавното сформиране на експертен екип, с участието на представители на бранша, който в срок от три месеца да приключи с работата. Министър Московски заяви, че по време на днешната среща е обсъждана идеята автогарите да бъдат разделени на три категории, като те ще послужат за определянето на прага на ценообразуване. По данни на бранша, в момента цените за ползване на автогарови услуги се формират свободно, независимо от големината на населеното място и на пътникопотока, а съгласно законодателството те са задължени да спират на автогари или спирки.

От бранша бяха поставени и въпроси, които не са от компетенциите на министерството, като борбата с нерегламентираните превози на пътници с автомобили до 8+1 места; изплащането на компенсациите и субсидиите на превозвачите; ТОЛ системата и ценообразуване на винетните стикери и липсата на достатъчно квалифицирани професионални водачи. По тези теми министър Ивайло Московски пое ангажимент да изпрати още днес писмо до вицепремиерите Ивайло Калфин и Румяна Бъчварова, както и до министрите Владислав Горанов и Лиляна Павлова за организирането на обща среща с превозвачите, на която да бъдат обсъдени конкретни мерки и решения.

 

Източник: https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=92&id=9049

 


 


View the embedded image gallery online at:
http://nsapb.bg/en/news.html?start=10#sigProGalleria889bdbd0c8


More Articles...

Page 3 of 25

3

Login for members

НСАПБ е член на

ИПРУ

ipru 


КРИБ

КРИБ - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

banner

Partners

cbs logo

tofedlogo

vivacom logo