Новини

Васил Пиронков: Не е нормално български камиони да стоят по 40 часа на границата с Турция, заради бюрократични проблеми

Не е нормално български камиони да стоят по 40 часа на граничните пунктове с Турция, заради бюрократични проблеми. Това каза пред Агенция „Фокус” Васил Пиронков, зам.-председател на Асоциацията на автобусните превозвачи и член на АЕБТРИ. По думите му - проблемите на българските превозвачи са започнали миналата година, но положението се усложнява. Изпратена е „депеша” от министерството до турските митници - всеки един български камион да бъде щателно проверяван, дори за най-малките документи. Това се е наложило след направен анализ от страна на турските митници, само за превозите от български и турски превозвачи. Анализът показал, че при 57 хиляди износа на стоки, произведени в Турция, делът на българските превозвачи, които са изнесли стоки за 2012 година, е 45 хиляди товарни автомобила. Делът на турските превозвачи е 12 хиляди автомобила. През април турските министерства на транспорта и на икономиката са внесли закон, който е приет, и според него - трябва да се изравнят дяловете на превози приблизително на около 28 – 29 хиляди между двете страни, обясни Пиронков.
Турското министерство на икономиката е поискало от турските митници писмо с указания за проверки да бъде разпратено към всеки един граничен пункт. Според писмото, служителите трябва да гледат щателно всеки превозен документ. Ние сме в европейската общност и според европейското законодателство, в ЕС има свободно движение на стоки; България е приела такъв текст, че за българските превозвачи става по-лесно. Те визират, че трябва да отговарят на едно и също законодателство фактурата, износната декларация, ТИР-карнети и т.н., и получателят трябва да бъде българската страна. Не може никой да направи ограничителен режим на документ, приет от Европейския парламент. Когато автомобилите ни влизат в Турция, са подложени на неимоверни проверки - скенери, документи. Това допълнително затруднява превозвачите. Опашките на митниците се дължат на това, че всеки български камион е подложен на щателен контрол, а турските камиони минават за 5 минути граничния пункт.
„Не сме поставени при равноправни условия. Има ограничение на горивото на 560 литра за български камиони, за турски - няма. Те измислят хиляди закони и наредби, които достигат до нас, чак когато шофьорът ни донесе някакъв акт”, каза Пиронков.
Пиронков поиска - българското Министерство на транспорта да застане зад тяхната позиция; да се направи работна среща с турското министерство, и да се види какви са проблемите.
„Ние сме готови, ако сме нарушили някакви изисквания, да се коригираме. Трябва да намерим баланс, за да не се нарушават нашите взаимоотношения” – каза Пиронков.

Заместник-министърът на транспорта Албена Лазарова пристигна при протестиращите превозвачи...

Заместник-министърът на транспорта информационните технологии и съобщенията Албена Лазарова е пристигнала на българо-турската граница при Свиленград, която е блокирана от камиони и превозвачи. Това съобщи за Агенция „Фокус” Васил Пиронков, зам.-председател на Асоциацията на автобусните превозвачи и член на АЕБТРИ. Очаква се около обед да пристигне и транспортният министър Кристиан Кръстев. Те ще се срещнат с превозвачите, за да обсъдят проблемите, пред които са изправени на границата ни с Турция. Границата остава блокирана повече от два часа. Пропускат се само леки автомобили. На границата се оформя опашка от чакащи ТИР-ове.

Приключи третото заседание на Обществения съвет в сектор „Транспорт“

38 1Приключи третото заседание на Обществения съвет в сектор „Транспорт“, към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Кристиан Кръстев. По време на срещата бяха разгледани различни предложения, свързани с борбата със сивия сектор в транспорта.

Представители на браншовите организации предложиха да бъде въведен Електронен регистър на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, да се създаде възможност за електронно подаване на документите за изпит, както и електронен вариант за провеждане на жребия за председатели на изпитни комисии, с възможност за проследяване онлайн в интернет.

Обсъдена беше и възможността до края на 2013 г. изпитите по теория за всички категории да бъдат извършвани изцяло на таблет. Поставен беше и въпросът за извършване на проверки на учебните центрове, предлагащи обучение на кандидат водачи на много по-ниски цени от пазарните. Представителите на браншовите организации заявиха още, че обучението на кандидати за водачи на МПС, извършвано в училищата и висшите учебни заведения също способства за нелоялна конкуренция, тъй като посочените субекти се субсидират от държавата и до голяма степен са освободени от данъци и такси.

От страна на представителите на автобусния и товарния бранш беше изразено мнение, че е необходимо да се предприемат всички възможни мерки за ограничаване на сивия сектор в транспорта. Според тях има лицензирани фирми, които притежават пет и повече автобуси и въпреки това не са регистрирани по ДДС. Друг проблем, който изтъкнаха от бранша е нелегалните превози, извършвани с микробуси и леки автомобили, които взимат клиентите на легалните превозвачи от автогари и спирки. Превозвачите поздравиха Автомобилна администрация за усилията които полага за решаването на проблема и призоваха за се увеличат съвместните проверки между различни институции, така че да се повиши ефективността при контрола на нелегалните превози. Предложено беше да се провери колко са регистрираните автобуси и товарни автомобили и колко от тях не са вписани към лицензи, защото с тях се извършват незаконни превози.

По отношение на предложенията, от ръководството на ИА „Автомобилна администрация“ изразиха позиция, че подкрепят исканията на бранша и вече работят по част от направените искания, а останалите ще бъдат разгледани и предприети необходимите действия за решаването на възникналите проблеми.

Изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ Валентин Божков зави, че преди седмица е стартирана обществена поръчка за избор на изпълнител, който да изработи Електронен регистър на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Той допълни, че до края на тази година Автомобилна администрация ще има възможност на 100% да извършва изпитите по теория на таблет. По предварително утвърден график това трябваше да стане през 2016 г., а вече над 50% от кандидатите се явяват на електронен изпит.

По отношение на проверките на обучаващите форми Божков обяви, че преди две седмици е разпоредил да бъдат проверени всички обучаващи фирми за наличието на договори с техническите сътрудници, което е задължително условие за работата на учебните центрове. При липса на такива договори ще се налагат санкции и закриване на фирмите нарушители.

От ИА „Автомобилна администрация“ изразиха становище, че за изваждане на светло на приходите от таксиметрова дейност се работи по предложението за въвеждането на патентен данък. Продължават проверките и на автогарите. За първи път ИА „Автомобилна администрация“ е установила нарушение и е санкционирала автогара за непредоставяне на равни условия на превозвачи, което се наказва с глоба, в размер на 10 000 лв.

Всички предложения, изпратени за разглеждания от Обществения съвет можете да откриете на интернет страницата на МТИТС в категория„Обществен съвет“.

Регламент № 181/2011

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" уведомява:

От 1 март 2013 г. се прилага Регламент № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004.

Във връзка с това, моля да имате предвид следното:

 

1. Регламентът се прилага за превози на пътници с дължина на маршрута 250 км или повече.

Само някои от разпоредбите на регламента се прилагат и за превози с дължина на маршрута по-малка от 250 км. Това са разпоредбите, касаещи правата на пътниците с увреждания и на пътниците с намалена подвижност, а също така и разпоредбите, въвеждащи задължение за собствениците на автогари и превозвачите да обучават персонала и водачите, назначени при тях на работа, да оказват адекватна помощ на лица с увреждания и на лица с намалена подвижност.

Освен посочените, задължителни за прилагане при превози на по-кратко разстояние от 250 км са и разпоредбите относно правилата за предоставянето на информация на пътниците и подаването на жалби.

2. Регламентът урежда правилата за:

а) защита на правата на пътниците в случай на произшествия, вследствие на които са причинени смърт или телесна повреда на пътник или загуба, или повреда на багаж;

б) недопускане на дискриминация и създаване на задължение за предоставяне на помощ на лица с увреждания и на лица с намалена подвижност;

в) защита на правата на пътниците в случай на отмяна на превоз или закъснение;

г) въвеждане на задължение за предоставяне на информация на пътниците и разглеждане на жалби.

3. С чл. 42 и чл. 45, ал. 4 от Закона за автомобилните превози е определен максималният размер на обезщетението, което се дължи от превозвача на пътник, пътувал в автобуса, когато вследствие на произшествие на пътника са причинени телесна повреда или смърт или е загубен или повреден багажът му. Тоест, когато при произшествие по време на пътуването с автобуса на пътник, пътувал с него е причинена телесна повреда или смърт, обезщетението, което превозвачът ще дължи на пътника или на неговите близки, може да бъде не повече от 220 000 евро. Максималният размер на обезщетението, което превозвачът дължи на пътника, когато вследствие на произшествие по време на пътуването е изгубен или повреден багажът му, може да бъде не повече от 1200 евро.

За да са дължими обезщетенията, предвидени в член 7 от регламента, трябва да бъдат изпълнени едновременно следните условия:

1. дължината на маршрута да е 250 или повече км

и

2. телесната повреда, смъртта или загубата или повредата на багажа да са причинени вследствие на произшествие с автобуса.

Извън случаите, в които е приложим регламентът, обезщетението, дължимо от превозвача на пътник за загубения му или повреден багаж, може да бъде не повече от 1000 лв. Този размер на обезщетението също е максимален и е определен с чл. 45, ал. 3 от Закона за автомобилните превози.

4. Предвид изискването на регламента всяка държава – членка на Европейския съюз да определи автогарите, в които ще се осигурява помощ на лица с увреждания и на лица с намалена подвижност, предвиждаме това да бъде направено с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. С наредбата ще бъдат определени всички действащи автогари на територията на страната, в които да се оказва помощ на лица с увреждания и лица с намалена подвижност.

Уважаеми пътници, ако смятате, че Вашите права за пътуване са нарушени следва да подадете жалба по съответния ред. Национален орган, отговарящ за прилагането на нормативните изисквания относно правата на пътниците в автобусния транспорт за Република България е Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, с адрес: гр. София – 1000, ул. „Ген. Гурко“ № 5, e-mail: avto_а@rta.government.bg, тел: 0700 14 990.

Половината пътнически рейсове - на повече от 20 г.

61038083Според официалните данни на КАТ новите автобуси са едва 5%
Приблизително всеки втори пътнически автобус е на повече от 20 години. Статистиката е притеснителна в началото на активния сезон за пътуване.
Безспорно, превозните средства са стари, но според бранша ситуацията е почти катастрофална - намален пътникопоток, фалити на транспортни фирми и все по-малко нови автобуси.
Според официалните данни на КАТ новите автобуси са едва 5%, а тези между 15 и 20 години са около 17 на сто от общия брой автобуси, които се движат в страната. Затова от сектора настояват за спешни мерки, съдействие от държавата и достъп до европейски субсидии.
Възрастта на превозните средства увеличва риска от инциденти, а пари за нови автобуси няма, признават превозвачи. „Реално ние возим най-святото нещо - хората, ние не сме тирове. Повече разходи за ремонти, повече разходи за поддръжка, един ден пътува, един ден не пътува, чупят се по пътя,” оплака се председателят на Националното сдружение на автобусните превозвачи Галя Топалова.
За пътническите автобуси няма възрастов праг, единственото условие е да са технически изправни, но ретро машините притесняват хората.
В Бургас по-големите фирми се опитват да обновят автопарка. „За сигурността, няма проблем. Колите си минават техническо обслужване,” твърди автобусният шофьор Никола Михайлов. Пътничката Николина Ганчева обаче посочи, че междуградският транспорт е остарял в сравнение с градския.
Превозвачите настояват да получат достъп до европейските програми, защото инвестицията за нови автобуси е сериозна. „До 2020 г, ако се усвоят едно 300-400 милона евро, може би през 2020 г. ще може да се въведе ограничение автобусите да са не по-стари от 10 години,” обясни Галя Топалова.
Според транспортния министър подобно ограничение във възрастта е логично, но може да стане само по инициатива на сектора. „Това трябва да бъде тяхно решение, на бранша, колко и как да бъде ограничен един такъв пазар, защото в крайна сметка, пътниците - потребителите на тази услуга ще бъдат ощетени,” коментира Кристиан Кръстев.
По данни на превозвачите пътниците са намалели с 40% само за няколко години. Недостигът на свежи пари за нови автобуси засега няма да доведе до поскъпване на билетите, уверяват от бранша. При евентуален скок в цената на горивата обаче поскъпването ще бъде неизбежно.

Източник БТВ

Наредба за детски и ученически пътувания

nsapbУважаеми дами и господа,

С настоящето Ви уведомяваме, че на 11 април 2013 г. от 10,00 часа в залата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, намираща се в гр. София, ул. „Княз Александър Първи“ №12, се проведе заседание на Работната група (РГ) за разработване на Наредба за условията и редът за извършване на детски и ученически туристически пътувания с обща цена, инициирани от детски градини, училища или обслужващи звена в системата на народната просвета във връзка с чл.79 от Закона за туризма Обн.ДВ,бр30/26.03.2013г.,в сила от 26.03.2013г. На срещата присъства зам.министър в оставка Г-н ИВО МАРИНОВ и всички заитересовани страни .Наредбата ще се качи на сайта на МИЕТ и ще Ви помоля да изкажете мнемие и дадете свойте препоръки за да направим една работеща Наредба , защото Наредба 2 на МОМН
е вече остаряла и неприложима.

С УВАЖЕНИЕ: ГАЛЯ ТОПАЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС на НСАПБ

Състав и правомощия на служебното правителство, назначено от президента Росен Плевнелиев

1363097275Президентът Росен Плевнелиев обяви днес служебен кабинет в следния състав:

Марин Райков - министър-председател и министър на външните работи.

Екатерина Захариева, вицепремиер и министър на регионалното развитие.
Деяна Костадинова, вицепремиер и министър на труда и социалната политика.
Илияна Цанова, вицепремиер по управление на средствата от Европейския съюз.

Драгомир Йорданов, министър на правосъдието.
Проф. Иван Станков, министър на земеделието и храните.
Калин Христов, министър на финансите.
Кристиан Кръстев, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Николай Милошев, министър на образованието, младежта и науката.
Проф. Николай Петров, министър на здравеопазването.
Петя Първанова, министър на вътрешните работи.
Петър Стойчев, министър на физическото възпитание и спорта.
Роман Василев, министър за развитие на електронното правителство.
Тодор Тагарев, министър на отбраната.
Владимир Пенев, министър на културата.
Юлиан Попов, министър на околната среда и водите.
Асен Василев, министър на икономиката, енергетиката и туризма

Служебното правителство, назначено от президента Росен Плевнелиев, разполага с пълния обем от правомощия, които Конституцията и законите предвиждат за Министерски съвет, излъчен от Народно събрание, но с ограничения в неговите правомощия, които произтичат от невъзможността на този кабинет да предприема действия, за които е необходим акт на парламента.

Служебното правителство не може да променя Закона за държавния бюджет на Република България, както и данъчната политика. Ако не е налице предварително съгласие, дадено от настоящото Народното събрание,  служебното правителство не може да взема държавни заеми.

Служебният кабинет не може да изпраща български въоръжени сили извън страната или да разрешава пребиваването на чужди на българска територия, тъй като това е от компетентността на Народното събрание. Правителството, назначено от държавния глава, не може да сключва също така международни договори или да денонсира сключени договори, за които чл. 85 от Конституцията изисква ратификация.

Всички парламентарни групи подкрепят автобусните превозвачи

36Автобусните превозвачи имат уверението от всички парламентарни групи, че са съгласни със становището им за нивомерите и за касовите апарати. Това съобщи за Агенция „Фокус” председателят на Националното сдружение на автобусните превозвачи (НСАП) Галя Топалова.

Среща между автобусни превозвачи от цялата страна се е провела вчера във връзка с проблемите на превозвачите, каза още тя.

„Това е много кратък период от време, тъй като има издадени 15 000 разрешителни, не знам дали има 15 000 автобуса, но толкова разрешителни са издадени от Министерството на транспорт”, каза Топалова.

„Фирмите от цяла България, които участват в сдружението, са против касовите апарати и се надяват до другата седмица, докато работи парламентът, да мине на първо и на второ четене”, каза Топалова за Закона за автобусните превози.

По нейни думи, ако не бъде удължен срокът за монтиране на касови апарати, който изтича в края на март, превозвачите няма да могат да работят. Тя посочи, че проблемът не е само в закупуването на касови апарати, но и в софтуера, който създава проблеми при отчитането на двупосочни билети, нулеви билети и намаления.

В срещата на сдружението са участвали представители на превозвачите от всички области в страната. Сред обсъдените проблеми са големите глоби за автобусните превозвачи, новия закон по европейски регламент 181, който влиза в сила от 1 март и се отнася до обезщетението на багажите.

Според Топалова въвеждането на регламента също трябва да бъде отложено. 
„Обсъдихме също, че няма методика за изчисляване на автогаровото обслужване, че не сме включени в нито една програма за европейско финансиране – дали е „Конкурентоспособност”, дали е „Транспорт” – само общините са включени”, каза Галя Топалова. Тя обясни, че ако превозвачът работи без касов апарат, то става част от сивата икономика.

Съмнения, че фирми печелили търгове без машини

PS2222Изводът от кризисната ситуация с блокираните шосета е, че липсват машини за чистене. Това заяви председателят на Национално сдружение на автобусните превозвачи Галя Топалова пред агенция Фокус. Явно търговете за почистване са печелени с един и същи машини в различни региони, обяснява дамата. Според нея липсата на GPS-и в снегорините е проблем, защото без тях не се знае докъде са стигнали машините и каква част от пътя е почистена. Докато някой не закъса, не се знае къде са снегорините, обясни тя. Топалова се съмнява и че пътищата у нас се чистят от цели 3000 машини, както заяви преди дни шефът на АПИ Лазар Лазаров. "Сигурно са хиляда, но са показани като 3000 по документация", твърди Топалова.

Одобрени модели фискални устройства за продажба на билети към 25.01.2013г.

odobreni-fiskalni-ustroistva

Страница 10 от 14

10

Вход за членове

НСАПБ е член на

ИПРУ

ipru 


КРИБ

КРИБ - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

banner

Партньори

cbs logo

tofedlogo

vivacom logo

 

Scania-Touring

banner