Новини

Задължително въвеждане на видеорегистратори при автобусните превози – за това ще настояват от Асоциацията на пострадалите при катастрофи

    Задължително въвеждане на видеорегистратори в автобусите, за да се ограничат катастрофите по междуградските линии. За това ще настояват от Асоциацията на пострадалите при катастрофи, след като от прокуратурата установиха, че тахографът в катастрофиралия на АМ „Тракия“ автобус е бил неизправен.

      „Съществуват много по-съвременни средства, които могат да запишат, както ситуацията навън, така и вътре – това са видеорегистраторите. Не са скъпи, той е един вид черна кутия и може лесно и бързо да се провери дали е заспал шофьора или е бил засечен. Ще настояваме за тяхното задължително въвеждане“, поясни Владимир Тодоров от Асоциация на пострадалите при катастрофи.

      Според Васил Пиронков, председател на Национално сдружение на автобусните превозвачи, това е ненужно, защото аналоговите тахографи имат същата функция.

      „При всички МПС-та над 3 тона трябва да има тахографи – те отразяват изминатото разстояние, почивките на водача и скоростта, с която се е движил. Не може да няма запис, може да е повреден записът, но той е там. Контролът в автомобилните превози е най-стриктен“, заяви Пиронков и допълни, че в системата на автобусните превози липсват 1200 шофьори и се съкращават линии, а заплатите им са между 600 и 1500 лева, в зависимост от разстоянията, на които превозват пътници.

      „В самолетите има по две черни кутии и не винаги може да се установи причина за катастрофа. Това е да се установи кой е виновен, но няма да намалят катастрофите“, допълни Алекси Стратиев – експерт пътна безопасност и бивш директор на КАТ-София.


Подробности и видео на сайта на BiT („Би Ай Телевизия” ООД)
  

НСАПБ бе поканено да присъства на Втора Генерална Асамблея на "IPRU".

  НСАПБ бе поканено да присъства на Втора Генерална Асамблея на "IPRU", която се проведе от 07 до 09.11.2017г. в гр. Истанбул в хотел "TУЯП ПАЛАС", на която г-н Васил Пиронков - председател на УС на Национално Сдружение на Автобусните превозвачи в България бе избран за Вице Президент на "IPRU".

 


 


View the embedded image gallery online at:
http://nsapb.bg/bg/news.html?start=10#sigProGalleria95d069b503

 На 03.11. НСАПБ бе поканено в Народното събрание от г-н Станислав Иванов

151

  На 03.11. НСАПБ бе поканено в Народното събрание от г-н Станислав Иванов - КТИТС за дебати по създаването на Закон за Българска автомобилна камара. Становището на НСАПБ е пълна подкрепа на закона, но при равнопоставеност с товарните превозвачи.


Българска автомобилна камара ще регулира работата на транспортния бранш /ТВ ЕВРОПА/

https://www.tvevropa.com/2017/11/balgarska-avtomobilna-kamara-shte-regulira-rabotata-na-transportniya-bransh/


 


View the embedded image gallery online at:
http://nsapb.bg/bg/news.html?start=10#sigProGalleria157ad13298

 ПОКАНА за общо събрание на НСАПБ на 27.06.2017г. от 13.00ч. в гр. София, ЦА

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на сдружение с нестопанска цел “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ”

 

      Уважаеми Дами и Господа,

      Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ” със седалище – гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза №100, ет.4, офис 7,  Булстат 176034327,  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 и чл. 27 от Устава на сдружението свиква редовно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 27.06.2017г. (вторник) от 13.00ч. в гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза №100, Централна автогара при следния дневен ред:

      1. Избор на ръководещ общото събрание и избор на секретар и преброител.

      2. Приемане на доклад и отчет за дейността на сдружението, представен от Председателя на УС.

      3. Приемане на финансовия отчет и баланса на сдружението. 

      4. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Управителния съвет и членовете на Контролния съвет на сдружението и избиране на членове на Управителния съвет и членовете на Контролния съвет.

      5. Приемане на основни насоки за дейността на сдружението и предприемане на необходимите действия за въвеждане на нова републиканска транспортна схема, промени в нормативната уредба и борбата с нерегламентираните превози.

      6. Структурни и организационни промени в сдружението, констатиране на отпадане на членове, прекратяване на членство, одобряване на новоприети членове.

      7. Други.

      На осн. чл. 30 от Устава на Сдружението при липса на кворум на така насроченото заседание, ново заседание на общото събрание ще се проведе  на същото място при същия дневен ред от 14.00ч., независимо от броя на присъстващите членове.

      Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение в седалището на Сдружението. Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

  

Председател на УС .…………………………………         

/Галя Борисова Топалова/   


Оригинален документ
  

ПРОТЕСТ

protest

    Днес 20.04.2016г., след консултация с своите членове, УС на НСАПБ взе рашение да проведе планираното протестно шествие с около 100/150 автобуса на 26.04.2016г. от 12.00ч. в гр. София и в гр. Варна. Протестът в гр. София ще започне от Цариградско шосе, Народно събрание и ще приключи на "Централна Автогара София".

основни искания: прилагане на ефективни мерки за борба със сивия сектор в автомобилните превози, изработване на нова Републиканска транспортна схема, еднакви общи условия при възлагане на поръчки за обществен превоз на пътници, изработване на ясен маханизъм за компенсации и субсидии, отпадане на тол таксите за автобуси извършвещи превози по редовни автобусни линии, промени в Закона за автомобилните превози и кореспондиращите с него подзаконови нормативни актове.

Днес 18.04.2016г. УС на НСАПБ проведе среща с МТИТС г-н Московски.

Министър Ивайло Московски: Ще реша въпросите на автобусния бранш в моя ресор

pr1 2167   Представители на автобусния бранш обсъдиха с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски належащите проблеми в сектора. Министър Ивайло Московски предприе незабавни действия по решаването на два от въпросите, които са от компетенциите на министерството.

Още следващата седмица започва работа по коригирането на Републиканската транспортна схема, заяви министър Ивайло Московски. Ще бъдат разработени изцяло нови принципи и критерии за определяне на маршрутните разписания и часовете на тръгване и пристигане. По думите му, основната задача е да се избегнат съществуващите конфликтни точки, като по този начин Републиканската транспортна схема ще бъде по-ефективна, както за превозвачите, така и за гражданите на всички населени места. Критериите ще бъдат съобразени и с разписанието на влаковете, допълни още той. Министърът заяви, че срокът, който е поставил на администрацията за изработване на схемата, е три месеца. Той припомни, че миналата година в БАН беше разработен математически модел, свързан с републиканската транспортна мрежа, който ще бъде използван при създаването на новата.

Втората тема, от компетенциите на МТИТС, по която министър Ивайло Московски предприе незабавни действия, е изработването на Категоризация на автогарите и въвеждането Методика за ценообразуване на техните услуги. Министърът възложи незабавното сформиране на експертен екип, с участието на представители на бранша, който в срок от три месеца да приключи с работата. Министър Московски заяви, че по време на днешната среща е обсъждана идеята автогарите да бъдат разделени на три категории, като те ще послужат за определянето на прага на ценообразуване. По данни на бранша, в момента цените за ползване на автогарови услуги се формират свободно, независимо от големината на населеното място и на пътникопотока, а съгласно законодателството те са задължени да спират на автогари или спирки.

От бранша бяха поставени и въпроси, които не са от компетенциите на министерството, като борбата с нерегламентираните превози на пътници с автомобили до 8+1 места; изплащането на компенсациите и субсидиите на превозвачите; ТОЛ системата и ценообразуване на винетните стикери и липсата на достатъчно квалифицирани професионални водачи. По тези теми министър Ивайло Московски пое ангажимент да изпрати още днес писмо до вицепремиерите Ивайло Калфин и Румяна Бъчварова, както и до министрите Владислав Горанов и Лиляна Павлова за организирането на обща среща с превозвачите, на която да бъдат обсъдени конкретни мерки и решения.

 

Източник: https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=92&id=9049

 


 


View the embedded image gallery online at:
http://nsapb.bg/bg/news.html?start=10#sigProGalleria889bdbd0c8


УС на НСАПБ, даде пресконференция в "БТА" във връзка с проблемите в Автобусния бранш.

img 0028 

  УС на НСАПБ, даде пресконференция в "БТА" във връзка с проблемите в Автобусния бранш.

 View the embedded image gallery online at:
http://nsapb.bg/bg/news.html?start=10#sigProGalleria841b47e7acНа 17.12.2015г. НСАПБ стана член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/


KRIB logo bg


На 17.12.2015г. НСАПБ стана член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/

Все повече Българи се возят с Метро, все по - малко с влак

Българинът се вози 20 пъти по-често с автобус, отколкото с влак. Според данните на националната статистика за първите 6 месеца на тази година с автобус у нас са пътували 212 милиона души, а с влак - 12 милиона. В сравнение с 2014 г. при БДЖ има отлив от около 1 милион пътници, а при автобусните превозвачи са отишли близо 10 милиона.

Автотранспортът бележи спад във вътрешните превози, но има сериозен ръст в международните пътувания. Тенденцията е с тях да се стига до близки летища за по-евтини далечни полети.

"Избират да се качват по други дестинации за самолети - примерно от Истанбул има много евтини полети за чужбина и пътуват до Истанбул и оттам се прекачват", посочи Галя Топалова от Националното сдружение на автобусните превозвачи.

За пълния текст посетете сайта на btv новините, като натиснете тук или посетите адрес http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/vse-poveche-balgari-se-vozjat-s-metro-vse-po-malko-s-vlak.html


Общо събрание на страните членки на IPRU

img-20150909-wa0014

На 19,20 и 21.08.2015г., в гр. Истанбул се състоя Общото събрание настраните членки на IPRU. С решение на УС на НСАПБ, на Общото събрание присъстваха: Г-жа Галя Топалова - Председател на УС на НСАПБ, Г-н Зеки Байрам - Член на НСАПБ, Г-н Васил Пиронков - Член на УС на НСАПБ, Г-н Себахтин Исмаил - Член на УС на НСАПБ, Г-н Симеон Милушев - Главен секретар на НСАПБ и със специалното присъствие на Търговския представител на Министерство на икономиката Г-н Tошко Томов - Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Истанбул. Подробна информация можете да получите, като кликнете на /банерите/ на IPRU и TOFED.
View the embedded image gallery online at:
http://nsapb.bg/bg/news.html?start=10#sigProGalleria95b6600eca


Страница 2 от 13

2

Вход за членове

НСАПБ е член на

ИПРУ

ipru 


КРИБ

КРИБ - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

banner

Партньори

cbs logo

tofedlogo

vivacom logo

 

Scania-Touring

banner